Klisura Mojstir

Klisura Mojstir se nalazi kod sela Istočni Mojstir koje pripada opštini Tutin.

Geografski položaj

Na 40 kilometara od Novog Pazara, kod sela Istočni Mojstir koje pripada opštini Tutin, nalazi se Mojstirska klisura sa veoma strmim stranama iznad kojih se pružaju dva terasasta platoa na visini od 780 m i 720-730 m, uz litice visine do 300 metara.

Podaci od značaja

Suhovara je planinska rječica koja pravi duboki usek i fizički deli Mojstir i Dragu. Mojstirska rijeka je još jedna pritoka Ibra koja se u njega uliva neposredno ispred prekrasnog kanjona i vrela Miljina glava.

Na teritoriji opštine Tutin izdvaja se nekoliko planinskih oblasti, a jedne od njih su Mojstirsko-draške planine.

Reljef Mojstirsko-draške oblasti čine visoke planine. Strmo, iznad Ribarića i Čulija, uzdiže se planina Veprnja (1.393 m). Južno od Veprnje, pruža se široki planinski masiv Ponora, Slomne gore i Poljane, na kojima se ističu visoki vrhovi: Novin vrh (1.806 m) i Pogled (2.154 m). Guste šume na ovoj planini ispresecane su brojnim prostranim pašnjacima.

Turizam

Turizam u ovom podneblju skoro da uopšte nije razvijen. Samo retki znaju za lepote koje ovaj predeo nudi, a obilaze samo oni puni avanturističkog duha, željni istaživanja u sopstvenoj režiji.

Tradicionlano se ovde organizuje ultramaraton, maraton, polumaraton "Mojstir extreme trail run" u dužini od 111 kilometara, uglavnom na relaciji Mojstir, Draga, Ribariće.