Tvrđava Ras i Trgovište - od III do XV veka

Utvrđenje Ras je smešteno na vrhu planinskog grebena i ima oblik nepravilnog četvorougla, dužine 180 m, a širine od 20 do 60 m.

Pretpostavlja se da se ostaci Starog Rasa pored ostalih, nalaze i na lokalitetu Gradina na Pazarištu sa donjim gradom Trgovište koji se nalazi na 11 km zapadno od Novog Pazara u blizini manastira Sopoćani. Ime Ras najverovatnije vodi poreklo od naziva utvrđenja Arsa koju pominje vizantijski istoričar Prokopije u VI veku. Prema njemu, jedno od poznatih naselja na tom području bila je tvrđava Arsa, pa je slovenizacijom postalo Rasa-Ras, od koje je nastao naziv Rasia-Raška. Tragovi kulture tog velikog naroda su u našem kraju pronađeni na mestu Vezirovo brdo kod Gusinja, i to zidni reljefi koji potiču iz 7. veka stare ere, kao i već pomenuti ostaci tvrđave Arse u mestu Pazarište kod Novog Pazara.

Stari ras tvrđava
Galerija fotografija
Video prezentacija