Stara hidrocentrala "Sandžak" - XX vek

Hidroelektrana je istorijski spomenik ovog grada koji se nalazi i na samom grbu Novog Pazara.