Stara Novopazarska banja - XVI vek

"Oni koji su prokrstarili Istok i Zapad, kopno i more nisu videli ovakve termalne banje..."

U neposrednoj blizini Novog Pazara, četiri kilometra sjeveroistočno od grada, nalazi se Novopazarska banja s ljekovitim kupatilom koje su podigli Turci. Po predanju, to je kupatilo u XVI vijeku izvjesno vrijeme držao zakupljivao Hadži Hurem, ktitor jedne od najstarijih džamija Novog Pazara, Bor džamije. Godine 1611., ovu toplu mineralnu banju spominje francuski putopisac Lefevr, a oko sredine XVII vijeka i turski geograf Hadži Kalfa.

Stara banja, hamam, vakuf, Novi Pazar
Galerija fotografija
Video prezentacija