Sebilj - XXI vek

Fontana šestougaonog oblika sa dve česme izgrađena je 2010. godine,
Image
Galerija fotografija (u izradi)
Video prezentacija