Lejlek džamija - XV vek

Najstarija džamija u Sandžaku i džamija u kojoj je molitvu obavio Sultan Fatih 1463. godine.
Lejlek džamija Novi Pazar
Galerija fotografija
Video prezentacija