Lejlek džamija - XV vek

Najstarija džamija u Sandžaku i džamija u kojoj je molitvu obavio Sultan Fatih 1463. godine.
Image
Galerija fotografija (u izradi)
Lejlek džamija