Đurđevi stupovi - XI vek

Zadužbina Stefana Nemanje i jedna od najstarijih srpskih svetinja

Manastir Đurđevi Stupovi u Rasu je zadužbina Stefana Nemanje i jedna je od najstarijih srpskih svetinja. Deo je i svetske kulturne baštine u okviru kulturno-istorijske celine Stari Ras sa Sopoćanima.

Djurdjevi stupovi
Galerija fotografija
Video prezentacija