Altun alem džamija - XVI vek

Dragulj islamske arhitekture i jedna od retkih i najbolje očuvanih celina ove vrste u Srbiji.

Idući kroz Pazarsku čaršiju; Stambol džadom ka jugu, nekadašnjim Bosanskim putem koji vodi ka Skoplju i Solunu, dolazi se do Altun-alem džamije (džamija sa zlatnim alemom - dragim kamenom). Altun-alem džamija je arhitektonski najoriginalnija i jedna od najljepših građevina islamskog graditeljstva u ovom dijelu Balkana, njoj se ravne mogu naći samo u Istanbulu, Jedrenu i Brusi, a na nju podseća Taš han (Kameni han) u Skoplju.

Altun alem džamija
Galerija fotografija
Video prezentacija