Rogozna

Jedinstveni spoj Istoka i Zapada, starog i novog, islama i hrišćanstva…

Geografski položaj

Rogozna je planina 10-12 km jugoistočno od Novog Pazara. Pruža se pravcem jugozapad-severoistok u dužini od oko 20 km. Smeštena je u trouglu koji sačuinjavaju reka Raška gornji i srednji tok Ibra, Dolinama pritoka tih reka raščlanjena je na dugačke kose veoma strmih strana. Najveće uzvišenje je Crni vrh 1.504 metara.

Podaci od značaja

Rogozna se sastoji najvećim delom od vulkanskih stena andezita, dacita, riolita i njihovif tufova, a u severoistočnom delu od kristalastih škriljaca gornjo - karbonske starosti i stena dijabaz-rožnačke formacije. Obrasla je gustim šumama.

Snažna vulkanska aktivnost stvorila je uslove za pojavu rudnih žica (galenit, pirit, sfalerit) koje su u srednjem veku eksploatisane. Na pomenutom karavanskom putu postojala je u srednjem veku rudarska varoš Rogozno, sa rudarima Sasima i dalmatinskim trgovcima. Na Rogozini su ostaci srednjovekovnog grada Jeleča, oko kojeg je postojala istoimena župa.

Turizam

Planina Rogoznu je netaknuti biser, pa je samim tim izuzetno podobna za razvoj turizma. Obzirom da je vulkanskog porekla, idealna je za pešačenje, planinarenje i penjanje. Početkom 2017. godine pokrenuta je inicijativa građana Novog Pazara za izgradnju SKI staze.

Zanimljivosti

Na Rogozni još postoje ostaci improvizovanih rudnika iz kojih se na najprimitivniji način u Srednjem veku vadilo i potom topilo zlato. Još u doba Nemanjića znalo se čime raspolaže ova planina, zato mnoga sela na Rogozni i danas nose imena poput Zlatara, Zlatišta, Zlatoroga, Zlatnog laza, Zlatnog kamena...