Reka Ibar

Pored Egipta i Francuske, i Srbija ima Dolinu kraljeva, dolinu reke Ibar.

Geografski položaj

Ibar nastaje na severnoj strani divlje planine Hajle /2400 metara/, kod Rožaja u Crnoj Gori. Ibarska dolina se prožima kroz opštine Rašku i Kraljevo, gde Ibar teče u dužini od 65 km, duboko usecajući svoj tok u Ibarsku klisuru.

Podaci od značaja

Gornji deo sliva Ibra karakteriše velika gustina rečne mreže, tačnije 3.492m rečnih tokova na kvadratnom kilometru, što je najviše na celokupnom balkanskom poluostrvu.

Ibar protiče kroz živopisne predele Zapadne Srbije i poznat je po brojnim brzacima i bukovima. Ova reka u svom toku prima veći broj pritoka planinskih reka bogatih vodom: Studenica, Sitnica, Raška, Dubočica, Lopatnica i Pivnica. Na Ibru se nalaze i planina Mokra Gora, manastir Crna Reka, jezero Gazivode, manastir Nova Pavlica, manastir Stara Pavlica, zadužbina kraljice Jelene Nemanjić "Gradac", manastir Studenica, zadužbina Stefana Nemanje, manastir Žiča i tako dalje.

Turizam

Reka je pogodna za ribolov, splavarenje i kajakaški sport. Sportsko-turistička manifestacija “Veseli spust” je veoma uzbudljiv sportsko-avanturistički dogadjaj – splavarenje od tvrdjave Maglić do Kraljeva, okuplja hiljade ljubitelja rečne avanture željnih brojnih radosti.

Za rafting Ibrom je najpodesniji period od maja do oktobra. Tokom maja i juna je vodostaj reke najveći, zbog topljenja snega, kada rečni brzaci dostižu visok stepen divljih voda. Rafting niz Ibar počinje u Ušću, gde je reka prepuna tesnaca, brzaka i virova, koje kasnije smenjuje miran tok. Posle 3,5 sata splavarenja Ibrom u dužini od 25 km, “rečna avantura” završava ispod srednjovekovnog grada Maglića. Nešto lakša tura splavarenja Ibrom počinje ispod Maglića, a završava se posle 16 km kod Mataruške Banje.

U letnjem periodu je Ibar bistra reka, svetloplavo-zelene boje, čija pogodna toplota vode omogućava osvežavajuce kupanje.

Zanimljivosti

Pored Egipta i Francuske, i naša zemlja ima Dolinu kraljeva. Naime dolina reke Ibar, odnosno Raške, od Kraljeva do Novog Pazara, poznata je pod nazivom Dolina kraljeva, ali i Dolina vekova i Dolina jorgovana. Naziv Dolina kraljeva dobila je po mnoštvu srednjovekovnih manastira koje su pored moćne reke osnivali srpski kraljevi.

Narodne legende

Kod mesta Grnčić, u koritu reke Ibar, nalaze se rupe nazvane Savini lonci. Veruje se da je Sveti Sava, kada je bio željan ribe, zamahom štapa napravio te rupe. Ribe su u njih same padale i on ih je išavši od jedne do druge šupljine rukom hvatao. I danas se na taj način tamo hvata riba po blagoslovu Ssvetog Save.