Likovna kolonija Sopoćanska viđenja

Likovna kolonija Sopoćanska viđenja je tradicionalna likovna manifestacija visoke afirmacije koja traje od 1975. godine.

Organizator:
Kulturni centar Novi Pazar
Godina osnivanja:
1975.
Vreme održavanja:
Jul