Smotra bošnjačkih narodnih igara

Smotra bošnjačkih narodnih igara (SBONI) je manifestacija bošnjačkih narodnih igara i folklora i jedna je od centralnih kulturnih manifestacija sandžačkih Bošnjaka.

Organizator:
Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka
Godina osnivanja:
2006.
Vreme održavanja:
11. maj