Sandžački književni susreti

Sandžački književni susreti (SAKS) su treća centralna nacionalna kulturna manifestacija sandžačkih Bošnjaka.

Organizator:
Bošnjačko nacionalno vijeće
Godina osnivanja:
2006.
Vreme održavanja:
20. novembar