Pero Ćamila Sijarića

"Pero Ćamila Sijarića" je najveća nacionalna nagrada sandžačkih Bošnjaka koja se dodeljuje u oblasti književnosti.

Organizator:
Bošnjačko nacionalno vijeće
Godina osnivanja:
2006.
Vreme održavanja:
20. novembar