memorijal safet mavrić ćako

Memorijal "Safet Mavrić Ćako" se održava u organizaciji Sportskog saveza Sandžaka.

Organizator:
Sportski savez Sanžaka
Godina osnivanja:
1998.
Vreme održavanja:
Avgust