Memorijal "Rifat Škrijelj Laki"

Memorijal Rifat Škrijelj Laki se održava na Ribarićkom jezeru (jezero Gazivode).

Organizator:
Sportski savez Novi Pazar
Godina osnivanja:
????
Vreme održavanja:
Septembar