Festival stvaralaštva mladih

Festival stvaralaštva mladih je manifestacija koja okuplja mlade iz 13 osnovnih i sedam srednjih škola.

Organizator:
Kulturni centar Novi Pazar
Godina osnivanja:
2007.
Vreme održavanja:
Proleće