Festival Sandžačke sevdalinke - FESS

Festival sandžačke sevdalinke (FESS) osnovan je u cilju zaštite i promocije sandžačke sevdalinke kao međunarodno priznate kulturne vrednosti koju baštini bošnjački narod.

Organizator:
Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka
Godina osnivanja:
2005.
Vreme održavanja:
11. maj